Geodezyjna obsługa inwestycji:

- mapa do celów projektowych
- geodezyjne opracowanie i weryfikacja projektu
- tyczenie obiektów budowlanych, pomiary realizacyjne
- Tyczenie domu, wytyczenie budynku.
- inwentaryzacje, obmiary robót do sprzedaży
- pomiary kontrolne, monitoring geodezyjny osiadań i przemieszczeń
- osnowa realizacyjna (projektowanie, stabilizacja, pomiar, obliczenie)
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
- pomiary stadionów lekkoatletycznych i innych obiektów sportowych


 
Geodezja prawna:

- podział działki
- wznowienia znaków granicznych / wyznaczenie znaków granicznych / ustalanie przebiegu granic
- wytyczenie działki w terenie
- sporządzenie dokumentacji do celów prawnych (mapa do celów prawnych)
- Wykaz synchronizacyjny (równoważnik)
- badanie stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych Prace geodezyjne na terenach zamkniętych PKP:

- mapy do celów projektowych (klauzula Kolejowego Ośrodka Dokumentacji i Kartograficznej)
- podziały działek
- inwentaryzacje powykonawczePrace geodezyjne na terenach wojskowych MON:

- współpraca z RZI
- mapy do celów projektowych, obsługa budowy, inwentaryzacja powykonawcza
- realizacja zadań objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych


 
Inne usługi:

- inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Biuro małopolska

mgr inż. Piotr Janus

Tel. 511 098 064
pj@geo.dezja.pl

Jodłówka 43a
32-765 Rzezawa
NIP 868-178-25-38Biuro Podkarpacie

mgr inż. Damian Jędruchów

Tel. 500 857 349

dj@geo.dezja.pl

Maleniska 38a
37-500 Jarosław
NIP 792-202-96-36Zapytania ofertowe

 

Tel. 501 897 871
Tel. 500 696 363

mg@geo.dezja.pl